Privatumo politika

 

Jūsų asmens duomenų valdytojas bus "Lietuvos aktorių gildija". Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti jokiems asmenims, išskyrus LAG partnerius, be kurių negali būti sklandžiai teikiamos paslaugos. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms. Jūs turite teisę prašyti, kad leistume susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytume arba ištrintume, arba apribotume duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.