Naujienos

2023.08.04

AKTORIŲ TEISĖS. Aktorių teisės į savo atvaizdą

Mieli kolegos - aktoriai ir atlikėjai,

dalinamės informacija apie mūsų teises į savo atvaizdą.

Asmens teisė į atvaizdą yra asmeninė neturtinė teisė (teisės į žmogaus privatų gyvenimą sudėtinė dalis) taigi šią savo teisę gali įgyvendinti be išimties kiekvienas asmuo. Lietuvos įstatymai įtvirtina bendrąją taisyklę, kad asmuo gali būti fotografuojamas tik jo sutikimu, taip pat – kad nuotrauka  gali būti viešai naudojama (tai taikoma visam atvaizdui, jo daliai, portretui, t. y. bet kokia forma užfiksuotam atvaizdui filmuose, serialuose, reklamose, lankstinukuose, plakatuose, žurnaluose ir t.t.). Tuo tarpu be asmens sutikimo panaudojus jūsų atvaizdą, visais atvejais galite reikalauti nutraukti tokius veiksmus bei turite teisę reikalauti atlyginti turtinę ir neturtinę žalą.

Asmens sutikimas naudoti jo atvaizdą gali būti duotas tiek žodžiu, tiek raštu, tiek ir konkliudentiniais veiksmais. Tačiau sutikimas fotografuotis, filmuotis savaime nereiškia ir sutikimo nuotrauką ar filmuotą medžiagą, kurioje užfiksuotas asmens atvaizdas, atgaminti, demonstruoti ir / ar naudoti komerciniais tikslais. Taigi, jei asmuo sutinka būti fotografuojamas, tai jokiu būdu negali reikšti, kad tuo pačiu asmuo davė sutikimą rodyti jo užfiksuotą atvaizdą viešai.

Asmuo, suteikdamas teisę naudoti savo atvaizdą, pvz., reklamai ir būdamas informuotas apie komercines atvaizdo panaudojimo aplinkybes, savo valia turi nuspręsti dėl jam priklausančių teisių įgyvendinimo: ar jam tinka dalyvauti komercinėje veikloje (dėl kurios yra siekiama panaudoti jo atvaizdą), ar jam priimtina reklamuoti konkrečią prekę ar paslaugą. Tai reiškia, kad su aktoriumi turi būti susitarta dėl tokių sąlygų kaip teisės suteikimo terminas, atlygis, atvaizdo sklaidos mastas ir naudojami šaltiniai.

Taigi tam, kad galėtumėte priimti pagristus sprendimus dėl savo teisės į atvaizdą, prieš pasirašydami sutartis ar kitu būdu sutikdami dėl atvaizdo panaudojimo pasinaudokite galimybe konsultuotis su kvalifikuotais teisininkais: kreipkitės į AGATA komandą (+370 5 2778899, agata@agata.lt), kuri kartu su AGATA nariams atstovaujančia advokatų kontorą TRINITI JUREX Jums padės  visais sutarčių ir teisių klausimais (padės susitarti dėl jums palankių sutarčių sąlygų, atstovaus jums iškilus nesutarimams dėl kompensacijos už atvaizdo naudojimą ir atsakys į rūpimus klausimus).

Norime, kad kuo daugiau aktorių ir atlikėjų susipažintų ir žinotų kaip apsaugoti teisę į savo atvaizdą, tad dalinkimės šia informacija ir naudokimės profesionalios teisinės pagalbos galimybėmis.