Naujienos

2019.07.24

Kas yra AGATA?


Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA - tai muzikantų, aktorių, muzikos įrašų gamintojų įsteigta pelno nesiekianti asociacija. Ne valstyvinė ir ne biudžetinė organizacija. AGATA veikla:

     - Atlyginimas muzikos atlikėjams, aktoriams ir muzikos leidėjams už jų įrašų transliavimą, retransliavimą, panaudojimą viešose vietose bei kopijavimą asmeniniais tikslais;

     - Kultūrinės ir plėtros programa, kuria siekiama gerinti kūrybinės veiklos sąlygas Lietuvoje, auginti ir stiprinti AGATA atstovaujamą muzikos ir aktorių bendruomenę, jos pozicijas valstybės kultūros politikoje ir kt. plotmėje. Įgyvendinami projektai: Pakartot.lt, Muzikos salė, Muzikos leidybos finansavimo fondas ir kt.

AGATA įsteigta 1999 m., veikia valdoma savo narių – muzikantų, aktorių, muzikos leidėjų. Šiuo metu vienijame daugiau nei 8 tūkst. muzikantų, muzikos leidėjų ir aktorių kūrybinę bendruomenę. Svarbiausi spendimai priimami Visuotiniame narių susirinkime, kur kiekvienas narys turi balsą, o einamuosius kasdienius sprendimus priima narių renkama Taryba (5 atlikėjai, aktoriai ir  5 muzikos leidėjai) ir įgyvendina administracija.

Visuotiniai narių susirinkimai – aukščiausias AGATA valdymo organas strateginiams ir svarbiausiems AGATA veiklos klausimams spręsti. Jie vyksta bent kartą per metus (pavasarį), juose gali dalyvauti kiekvienas narys. Narių balsais tvirtinami svarbiausi sprendimai, vyksta diskusijos, kuriamos vizijos, keliami tikslai, aptariami veiklos rezultatai. 2019 m. Visuotinis narių susirinkimas buvo ypač svarbus aktoriams – jame pirmą kartą patvirtintos lėšos išskirtinai aktorių reikmėms. Bendradarbiaujame su Aktorių gildija, siekdami, kad jos būtų panaudotos kuo efektyviau.

Kas AGATA yra aktoriams?

     1. Papildomas atlygis už vaidmenis ekrane

AGATA yra vienintelė organizacija Lietuvoje, surenkanti ir išmokanti aktoriams papildomą atlyginimą už kino teatruose bei TV rodytus jų filmus, serialus, videoklipus. Šiuos įgaliojimus Kultūros ministerija yra suteikusi išimtinai AGATA-i, todėl šį atlygį gali gauti tik AGATA nariai.

Atlygis aktoriams mokamas kartą per metus (rugpjūtį-rugsėjį) už praėjusiais metais rodytus jų vaidmenis:

          2019 m. (už 2018 m.)                493 tūkst. EUR

          2018 m. (už 2017 m.)                318 tūkst. EUR

          2017 m. (už 2016 m.)                332 tūkst. EUR

          2016 m. (už 2015 m.)                404 tūkst. EUR

          2015 m. (už 2014 m.)                335 tūkst. EUR

     2. AGATA Informacijos centro paslaugos ir teisinės, mokesčių konsultacijos

Kvalifikuoti AGATA teisininkai konsultuoja AGATA narius iškilus teisiniams klausimams jų kūrybinėje veikloje, organizuoja mokesčių konsultacijas savarankiškai dirbantiems aktoriams ir muzikantams, bendradarbiaudami su Aktorių gildija rengia aktoriams konsultacinius susitikimus bei seminarus.

     3. Galimybė dalyvauti AGATA projektuose – Muzikos salėje, Pakartot.lt, Muzikos leidybos finansavimo fondo konkurse

     4. Aktorių bendruomenės projektų finansavimas

Nuo 2019 m. dalis AGATA projektams skirtų lėšų yra skiriama aktorių reikmėms: Aktorių gildijos veiklos vystymui ir plėtrai, Aktorių gildijos narystės mokesčiams kompensuoti, aktorių profesinio tobulėjimo programoms ir kt.

     5. Nemokama ir atvira narystė

Narystė AGATA-oje nemokama. AGATA nariu gali tapti kiekvienas aktorius, nepriklausomai nuo jo profesionalumo, patirties, išsilavinimo, amžiaus ar kt.